VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda Místopředseda Člen VV
Karel CHYBA  Martin LINERT  Ivo HUGR
chyba@cuscz.cz
 linert@seznam.cz
   +420 603 828 197